CONTOH BAHAN P&P

Kumpulan 1
Tema: Diri Saya
Tajuk: Deria Rasa


Kumpulan 2
Tema: Alam Bahan
Tajuk: Makanan


Kumpulan 3
Tema: Alam Sekitar
Tajuk: Sayangi Alam Sekitar


Kumpulan 4
Tema: Dunia Teknologi
Tajuk: Kemudahan Awam
Hak Milik Blog ICT Pra Sekolah Selangor 2010. Powered by Blogger.